Stadsbrand Enschede 1862-2012
 

150 jarige herdenking van de stadsbrand in Enschede 1862 – 2012
Deze website is een initiatief van Enschede in Ansichten

Gedenksteen eerste huis na de brand

Er is een gedenksteen van het eerste huis dat na de brand weer is opgebouwd.

Het was ingemetseld in het huis waar Mej. de Wed. L.J. Platvoet-Heerink aan de Haverstraat woonde.

Op het monumentje staat: “Het eerste huis na den brand van 7 Mei 1862. Hier verrees na den grooten brand van Enschede het eerste huis uit de puinhopen”.

Direct na de brand brand ging de eigenaar naar Alstätte (Duitsland) en kocht daar van de familie Klumper het voor afbraak bestemde geraamte en de dakpannen van een boerenwoning.

Enkele dagen na de brand kwamen 25 Alstätter wagentjes de stad binnen, 21 dagen na de brand werd het huis door de bewoners betrokken, maar het was nog niet geheel af. De grote niendeur bleef bestaan, maar die werd in 1875 verwijderd.

Het huis dateert waarschijnlijk van 1825. Dit stond vermeld op een dakpan.

De dakpan en de steen zijn in 1911 tijdens de afbraak van het pand geschonken aan de oudheidkamer. Het geraamte met de pannen werd toen weer verkocht aan een landbouwer Schukkert in Twekkelo waar het geheel weer werd opgebouwd.

Copyright © 2012-2024 Willem Janssen Webdesign Peter Janssen