Stadsbrand Enschede 1862-2012
 

150 jarige herdenking van de stadsbrand in Enschede 1862 – 2012
Deze website is een initiatief van Enschede in Ansichten

Opbouw

Ook hier ging het gezegde “geluk bij een ongeluk” op.

Direct de volgende ochtend na de brand was het al een drukte van belang tussen de puinhopen. Er werd nog getracht om wat van de achtergelaten bezittingen veilig te stellen, maar dat bleek een illusie.

Het gemeentbestuur kondigde direct een bouwverbod af. Er moest eerst een nieuw plan voor de nieuwe stadsinrichting worden gemaakt. Wel werd er begonnen met puinruimen en er was genoeg werk voor alle mannen. De toen nog bestaande binnengracht werd gedempt met puin van de afgebrande stad.

Hieronder links: de oude markt in Enschede na de brand van 1862
Hieronder rechts: de RC kerk na de brand van 1862


Oude markt na de brand  De RC kerk van Enschede na de brand

Het ingezamelde bedrag van 234.000 gulden vormde de basis voor de opbouw van de stad. G. Doorwaard-Niermans was de stadsarchitect van de wederopbouw. Na veel wikken en wegen werd besloten om de ligging van de straten te handhaven, maar de poorten van de stad en de gracht met bruggen werden niet meer in het nieuwe plan opgenomen. In de maanden na de brand werden er diverse kavels verkocht of geruild. Er werden nu in het centrum vooral de wat meer statige huizen gebouwd, voor de woningen van het "gewone volk" was er plek gereserveerd buiten de oude stadsgracht.

Er was werk voor ieder die kon werken en als je een hamer kon vasthouden was je timmerman. Het was dan ook een gezegde “ie bint een timmerman van 7 mei” en dat was geen compliment.

In 1863 is de Industrie en Handelsschool opgericht met steun van de overheid.

1866 opening van spoorstation Staats Spoor.

Door de komst van de stoom kwam er in deze tijd ook een eind aan het weven van textiel op boerderijen.

Op 1 januari 1884 werd Enschede flink uitgebreid met stukken grond van Lonneker. Dit was nodig omdat de fabrieken eigenlijk in de gemeente kwamen te liggen en ook de aanleg van een spoorlijn met station moest binnen de eigen gemeente plaats vinden.

1985 opening van station Noord spoorlijn Boekelo Enschede.

In 1904 werd door burgemeester Bergsma het plan gelanceerd om een ringweg om Enschede te leggen, de aanleg van de Singels.

Copyright © 2012-2024 Willem Janssen Webdesign Peter Janssen